من و دوستام در مراسم جمعیت حامیان کودکان کار به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

در این مراسم آقای اکبر یزدی و خانم نازنین کریمی در خصوص مشکلات کودکان کار صحبت کردند و در نهایت با حضار به پرسش و پاسخ پرداختند.

من و دوستام در مراسم جمعیت حامیان کودکان کار به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی photo 2016 02 26 18 46 06

از راست به چپ: خاطره (المیرا) اسدی، هانیه فاضلی، علیرضا مؤید احمدی (آرما)، حمید یگانه دوست

پیشتر در همینجا از همه دعوت کرده بودم تا در این مراسم شرکت کنند.